Brassocattleya (Bc.) / Binosa Wabash Valley

Brassocattleya (Bc.) / Binosa Wabash Valley (Орхидеи)